Door gebruik te maken van deze website www.mondhygienistcastricum.nl wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimer en deze te hebben aanvaard.

AANSPRAKELIJKHEID

Mondhygiënist Castricum betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Mondhygiënist Castricum kan echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, wordt u verzocht dit te melden op info@mondhygienistcastricum.nl, zodat Mondhygiënist Castricum indien nodig maatregelen kan nemen.

Aan de informatie en vermelde prijzen op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en wijzigingen/fouten zijn onder voorbehoud.

Mondhygiënist Castricum is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden.

Mondhygiënist Castricum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Mondhygiënist Castricum heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Mondhygiënist Castricum aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

COPYRIGHT

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan op welke manier dan ook de content van de site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder dat Mondhygiënist Castricum daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.mondhygienistcastricum.nl op deze pagina.

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ