Privacy-en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Mondhygiënistenpraktijk J.A. Kivit streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik met uw gegevens omga.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.

Ik verzamel de volgende gegevens:

Grondslag voor gegevensverwerking

Ik mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als ik dat doe op basis van een juridische grondslag. Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en mij, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van mijn patiënten over actualiteiten of wijzigingen in mijn dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door mij worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en mij uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting mij dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy-en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteer ik de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen heb ik passende beveiligingsmaatregelen getroffen. De patiëntgegevens staan op één laptop. Backups in de cloud zijn beveiligd met een wachtwoord. Oude laptops worden onbruikbaar gemaakt. Ik heb een verwerkersovereenkomst met mijn ICT-ondersteuner.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn heb ik op mijn website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Ik maak u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Ik raad u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van mijn praktijkwebsite maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij (website-bouwer en -ondersteuner TriplePro) gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan mij hebt verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u mij verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij mij kenbaar maken door mij een e-mail te sturen aan  info@mondhygienistcastricum.nl of  door telefonisch contact met mij op te nemen via: 0251-657512. Ik streef ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop ik met uw gegevens omga, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Ik behoud mij het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via mijn praktijkwebsite bekend worden gemaakt.

Mijn contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met mij opnemen via info@mondhygienistcastricum.nl of telefoonnummer 0251-657512.

De mondhygiënist – uw coach voor een leven lang een gezonde mond
icon

Schrijf u nu in!

U kunt zich onderstaand inschrijven bij onze praktijk. Wij zorgen er dan voor dat er contact met u opgenomen wordt om een afspraak in te plannen.

Uw coach voor een leven lang een gezonde mond
De behandelkamer van Mondhygiënist Annette KivitMondhygiënist Annette KivitKinderen zijn meer dan welkom bij Mondhygiënist Annette Kivit
Adres:


Tel:
E-mail:

Geesterduinweg 3
1902 CB  Castricum

0251-657512
info@mondhygienistcastricum.nl

Privacy- en cookieverklaring

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
08:00 - 17:00 uur
08:00 - 17:00 uur
08:00 - 17:00 uur
08:00 - 17:00 uur
08:00 - 15:00 uur
08:00 - 12:00 uur
gesloten
Tarieven mondzorg per 2021
De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.  Lees meer...
Locatie Mondhygiënistenpraktijk Annette Kivit   Locatie
Openingstijden Mondhygiënistenpraktijk Annette Kivit  Openingstijden
Tarieven  Tarieven
Bekijk Google Maps
0251-652746
Mondhygiënist Annette Kivit Castricum
Mondhygiënist Annette KivitMondhygiënist Annette KivitMondhygiënist Annette Kivit